TESKOMB Mimari Proje Yarışması

PROGRAM: İdari ve konaklama olmak üzere iki ana üniteden oluşmaktadır.
YER: ANKARA
TARİH: 2000
KONSEPT: Programın arsaya göre yüklü olması tasarım sürecini zorlamıştır. Programda istenildiği üzere bir bütün içinde girişleri ve çekirdekleri birbirinden bağımsız, Göreme Sok. tarafından yatma birimleri, Cinnah Cad. tarafından idari birimler tasarlanmıştır.
ÖDÜL: